Vyhliadková veža na Dubni

Žilina a okolie

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra a mesto Žilina, ktoré je jej členom,  vyhlásili verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov Vyhliadková veža na Dubni. Porota na svojom zasadnutí dňa 10. 6. 2016 hodnotila 43 návrhov, z ktorých vyšli 3 víťazné návrhy a 3 návrhy na ocenenie bez určenia poradia.   Odborná verejnosť ako aj účastníci súťaže ocenili vysokú úroveň súťaže, o čom svedčí aj počet súťažných návrhov.

Idea postaviť vyhliadkovú vežu na hrebeni kopca Dubeň nie je nová. Už v roku 1995 mesto Žilina vypísalo architektonickú súťaž, ktorej účelom bolo navrhnúť tam architektonické riešenie ikonickej stavby v tvare dvojkríža. Mala sa nachádzať približne na priesečníku hrebeňa kopca Dubeň a osi Národnej ulice. Tento zámer realizovaný nebol. Aj vďaka tomu je dnes možné opätovne sa venovať tejto téme.

„ Som rád, že sme sa vybrali cestou verejnej architektonickej súťaže a že bol o súťaž taký záujem. Verím, že sa nám podarí vežu realizovať v blízkej budúcnosti a tým poskytnúť nový priestor pre oddych a relax obyvateľom mesta Žilina, nakoľko Dubeň má potenciál byť parkovým lesom celomestského významu. “ povedal predseda predstavenstva OOCR Malá Fatra Igor Choma.

Do verejnej architektonickej súťaže na návrh vyhliadkovej veže na Dubni sa prihlásilo 45 návrhov, z toho dva návrhy  porota diskvalifikovala z dôvodu nedodržania podmienok autorizácie a neskorého doručenia.

Na základe hodnotenia v jednotlivých kritériách a spočítaní bodov bolo určené výsledné poradie:

1. miesto: 1500 € Ing. arch. Ladislav Vikartovský, spolupráca: Ing. arch. Gábor Nagy

2. miesto: 900 € akad. arch. Karol Gregor, Jakub Herza, Bc. Viktória Mravčáková

3. miesto: 600 €  Ing. arch. Tomáš Beneš

Porota zasadala dňa 10.6.2016 v zložení: Ľubomír Závodný (predseda poroty),Júlia Durdyová (podpredseda poroty),Vladimír Kohút, Ingrid Dolníková, Vít Halada, Jozef Oswald, Michal Marcinov.

Poďakovanie patrí aj Petrovi Lényimu a spoločnosti 2021 s.r.o., ktorá spracovala súťažné podmienky a zabezpečovala súťaž organizačne. 

Všetky návrhy súťažné návrhy sú zverejnené na  : http://sutazduben.sk/?page_id=29

Ako na nezabudnuteľné zážitky

Prihláste ste sa k odberu newslettra a my vám vždy radi zašleme len tie najlepšie tipy, ponuky a udalosti, kvôli ktorým sa do nášho kraja oplatí zavítať.