Prečo sa stať členom OOCR

Výhody pre členov OOCR Malá Fatra:

 

•  vydávanie propagačných materiálov

•  spoločný marketing destinácie – online marketing, printová reklama, atď.

•  možnosť čerpania dotácie na vložené členské príspevky až do 100% výšky vložených členských príspevkov

•  účasť na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu (doma, zahraničie – Česko, Poľsko, Maďarsko)

•  regionálna karta pre návštevníkov zariadení OOCR Malá Fatra

•  podieľať sa na rozvoji cestovného ruchu v regióne

•  tvorba fotobanky

•  tvorba prezentačných filmov

•  možnosť získavať finančné prostriedky z EU

•  podpora podujatí

•  budovanie infraštruktúry

•  príprava nových projektov na rozvoj cestovného ruchu

•  možnosť aktívne ovplyvňovať smerovanie cestovného ruchu v regióne

•  doplnenie fotobanky vlastného zariadenia

Ako na nezabudnuteľné zážitky

Prihláste ste sa k odberu newslettra a my vám vždy radi zašleme len tie najlepšie tipy, ponuky a udalosti, kvôli ktorým sa do nášho kraja oplatí zavítať.