Projekty

Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne – (Koňhora) do Tepličky nad Váhom

Miesto stavby: Katastrálne územia: Belá, Lysica, Stráža, Krasňany, Varín, Gbeľany, Nededza, Teplička nad Váhom, Terchová – v rámci schváleného projektu o NfP sa úsek v k.ú. Terchová nebuduje.

Cyklotrasa v hlavnej vetve od Vodného diela Žilina cez Varín kopíruje rieku Varínka až do Terchovej. V rámci tohto úseku sa stavia 10 veľkých mostov s rozponom 30-55 m a 6 lávok v dĺžke 10-40 m. Mosty sú z drevených lepených nosníkov, deväť mostov je prestrešených. Všetky mosty a lávky sú riešené tak, aby svojou architektúrou zapadli do prostredia krajiny. Projekčne sú navrhnuté tak, že vychádzali z prvkov tradičnej miestnej ľudovej architektúry.

Vedľajšia trasa v úseku Teplička nad Váhom a prepojovacia trasa A zabezpečujú bezpečné spojenie do KIA motors a priemyselného parku pri Tepličke nad Váhom a Nededzi. Cez nový most v Tepličke nad Váhom sa dá prejsť opäť na Vodné dielo Žilina.


Ako na nezabudnuteľné zážitky

Prihláste ste sa k odberu newslettra a my vám vždy radi zašleme len tie najlepšie tipy, ponuky a udalosti, kvôli ktorým sa do nášho kraja oplatí zavítať.