Cyklomagistrála

Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne – (Koňhora) do Tepličky nad Váhom

Miesto stavby: Katastrálne územia: Belá, Lysica, Stráža, Krasňany, Varín, Gbeľany, Nededza, Teplička nad Váhom, Terchová – v rámci schváleného projektu o NfP sa úsek v k.ú. Terchová nebuduje.

Cyklotrasa v hlavnej vetve od Vodného diela Žilina cez Varín kopíruje rieku Varínka až do Terchovej. V rámci tohto úseku sa stavia 10 veľkých mostov s rozponom 30-55 m a 6 lávok v dĺžke 10-40 m. Mosty sú z drevených lepených nosníkov, deväť mostov je prestrešených. Všetky mosty a lávky sú riešené tak, aby svojou architektúrou zapadli do prostredia krajiny. Projekčne sú navrhnuté tak, že vychádzali z prvkov tradičnej miestnej ľudovej architektúry.

Vedľajšia trasa v úseku Teplička nad Váhom a prepojovacia trasa A zabezpečujú bezpečné spojenie do KIA motors a priemyselného parku pri Tepličke nad Váhom a Nededzi. Cez nový most v Tepličke nad Váhom sa dá prejsť opäť na Vodné dielo Žilina.


Vizuálizácie cyklotrasy a jednotlivých prvkov: video od projektanta – celková cyklotrasa, mosty a lávky

Sprievodná správa (PDF) / Technická správa (PDF)


Fotografie z výstavby:


Napísali o projekte cyklotrasy:

teraz.sk – Žilinu s Terchovou spojí v roku 2022 cyklomagistrála Terchovská dolina https://www.teraz.sk/spravy/zilinu-s-terchovou-spoji-v-roku-2022-c/474600-clanok.html

zilinak.sk – Výstavbu cyklomagistrály Terchovská dolina slávnostne zahájili, hotová má byť v roku 2022
https://www.zilinak.sk/prispevky/14459/foto-vystavbu-cyklomagistraly-terchovska-dolina-slavnostne-zahajili-hotova-ma-byt-v-roku-2022

MY ŽILINA – Nová cyklotrasa spojí Žilinu s Terchovou. Cyklisti po nej prejdú o dva roky
https://myzilina.sme.sk/c/22428028/nova-cyklotrasa-spoji-zilinu-s-terchovou-cyklisti-po-nej-prejdu-o-dva-roky.html

Žilinský večerník – Skvelá správa pre milovníkov cyklistiky: medzi Žilinou a Terchovou budujú novú cyklotrasu
https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/skvela-sprava-pre-milovnikov-cyklistiky-medzi-zilinou-a-terchovou-buduju-novu-cyklotrasu/10867/


Podporili nás: 

            


Ďakujeme: 

Zuzana Chrapčiaková
HARLOW Group, spol. s r.o.
Katastrálny úrad Žilina
Národný park Malá Fatra
Okresný úrad Žilina – Odbor starostlivosti o životného prostredie
Okresný úrad Žilina – Pozemkový a lesný odbor
Okresný úrad Žilina – Odbor výstavby a bytovej politiky
Slovenský pozemkový fond
Štefan Poništiak
Lesy SR, š.p.

 

Spoločenstvá, organizácie a občania, ktorí nám prenajali svoje pozemky pod stavbu:

Katastrálne územie: Teplička nad Váhom – Obec Teplička nad Váhom

Katastrálne územie: Nededza – Obec Nededza

Katastrálne územie: Varín – Obec Varín, Vix s.r.o., Žilina Invest s.r.o.

Katastrálne územie: Krasňany – obec Krasňany, Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Krasňany, Milan Cigánik, Emil Cigánik, Miroslav Cigánik, Veronika Cigániková, Marián Bielka, Marta Cigániková, Eva Trnková, Mária Stanková, Gustáv Bielka, Žofia Rusnáková, Brigita Trnková, Ján Bielka, Margita Bakošová, Ing. Miroslav Bielka, Štefan Cigánik, Paulína Potočová, Dušan Cigánik, Karol Cigánik, Štefan Grenčík,

Katastrálne územie: Stráža – Obec Stráža, Ján Kubala, Ondrej Kubala, Mária Radočaniová, Ľudmila Franeková, Kamila Rybáriková, Ladislav Kubala, Ľubomíra Kubalová, Zuzana Hurteková, Kamil Poliak, Urbár pozemkové spoločenstvo Stráža, Emília Mackovčinová, Viktor Zicho, Eva Répašová, Peter Franek, Peter Kolenčin, Mária Lišková, Roľnícke družstvo Terchová, Jana Bojanovská, Alojz Kubala, Pavol Bačinský, Mária Žideková, Janka Ďurinová, Margita Lodňanová, Vladimír Bugáň, Ján Maťko, Ján Kováč, Alojz Poliak, Eva Jankovská, Peter Kováč, Eva Guothová, Vincent Jankovský, Miroslav Trnka, Ján Poliak, Miroslav Kubala,

Katastrálne územie: Lysica – Obec Lysica, Urbárske pozemkové spoločenstvo Lysica

Katastrálne územie: Belá – Obec Belá, Pozemkové spoločenstvo Belá, František Chabada, Peter Chabada, Jozef Falašta, Ing. Miroslav Kundrík,

Ako na nezabudnuteľné zážitky

Prihláste ste sa k odberu newslettra a my vám vždy radi zašleme len tie najlepšie tipy, ponuky a udalosti, kvôli ktorým sa do nášho kraja oplatí zavítať.