Profil VO

Verejný obstarávateľ: OOCR Malá Fatra

Sídlo: Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fiabáne
Číslo účtu: 2976812253/0200
Banka: Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s.
IČO: 42219574
DIČ: 2023424502
IČ DPH: nie sme platiteľom DPH
Kontakt: Ing. Štefan Vančík (výkonný riaditeľ), 0918 327 496
E-mail: riaditel@regionmalafatra.sk

Výročné správy OOCR Malá Fatra

Profil verejného obstarávateľa na ÚVO

Ako na nezabudnuteľné zážitky

Prihláste ste sa k odberu newslettra a my vám vždy radi zašleme len tie najlepšie tipy, ponuky a udalosti, kvôli ktorým sa do nášho kraja oplatí zavítať.