Fauna & flóra


Národný park Malá Fatra je osobitý vďaka svojim pestrým geologickým a klimatickým pomerom. Jeho vertikálna členitosť prispela k vyprofilovaniu veľkej rozmanitosti rastlinných a živočíšnych spoločenstiev typických pre Západné Karpaty.

Fauna & flóra

Fauna

Zastúpenie živočíšnej ríše je v Malej Fatre skutočne bohaté. Počas túry či prechádzky sa určite nevyhnete stretnutiu s viacerými druhmi živočíchov. Nemusíte sa báť, najčastejšie sa jedná o drobný hmyz či vtáctvo.

Fauna & flóra

Ak začneme od vtákov – započúvajte sa do tónov najmenšieho spevavca, ktorým je oriešok hnedý alebo pozorujte nášho najväčšieho vtáka – krkavca čierneho. Pri potulkách regiónom začujete známy zvuk bubnovania ďatľov, ktorí takto oznamujú obsadenie teritória. Vtáčej ríši v regióne Malej Fatry bezpochyby kraľuje náš najväčší dravec – orol skalný. Z dravcov sú tu ďalej zastúpené jastrab lesný, včelár lesný, sokol sťahovavý, sokol lastovičiar a mnoho ďalších. Vedeli ste, že tu môžete pozorovať najmenšiu, a rovnako aj najväčšiu sovu Európy? Prívlastok najmenší patrí kuvikovi vrabčiemu, a naopak najväčšou sovou je výr skalný.

Fauna & flóra

Vzácna vydra riečna, jediný jedovatý had a motýlie hry

Mimoriadne vzácny je výskyt ohrozenej vydry riečnej, ktorá obýva čisté vody bohaté na ryby, zdroj svojej potravy. Nemajte strach príroda Malej Fatry ukrýva jediný druh jedovatého hada, ktorým je vretenica severná. Vidieť kvetmi posiate lúky nie je žiadna rarita, pristavte sa a pozorujte krásne divadlo poletujúcich motýľov, ako napríklad Jasoň červenooký a Jasoň chochláčkový.

Šelmy

Národný park Malá Fatra predstavuje západnú hranicu prirodzeného rozšírenia šeliem. Medveď hnedý, rys ostrovid a vlk dravý sú najznámejšími obyvateľmi rozsiahlych horských biotopov. Zriedkavejší je výskyt mačky divej.

Jesenné divadlo

Navštívte lesy a hory Malej Fatry v mesiaci september. Poľovníci sa každoročne vyberajú na jeleniu ruju. Pri dobrom šťastí sa vám podarí naraziť na statného jeleňa lesného, ktorý svojim typickým zvukom vábi samičky. Ďalšími typickými obyvateľmi lesa sú aj srnec lesný, jazvec lesný či diviak lesný.

Flóra

Lesy Malej Fatry zaberajú takmer dve tretiny rozlohy regiónu. Zaujímavosťou je, že na pomerne malom území nájdete sedem druhov vegetačných stupňov od bukového až po alpínsky stupeň, vďaka čomu je možné sledovať vývoj prirodzených lesov v rámci Slovenska.

Fauna & flóra

Prales na území Malej Fatry

Vedeli ste, že na území Malej Fatry nájdete prales? Niektoré lesné porasty v Malej Fatre sú človekom minimálne ovplyvnené, vďaka čomu získali vlastnosti pralesu. Charakteristický je výskyt stromov rôzneho veku, dostatok mŕtveho dreva vo všetkých stupňoch rozkladu, stálosť druhového zloženia, odolnosť voči vonkajším vplyvom či ekologický vyrovnanosť. Takéto porasty nájdete v oblasti Kľačianska Magura, Šrámkova, Rozsutec či Stratenec. Práve tu majú naše najväčšie šelmy ideálne prostredie pre život.

Fauna & flóra

Len v Malej Fatre

Endemity sú rastliny, rastúce na určitom území. Pre Malú Fatru sú charakteristické 4 vlastné endemity – alchemilka Sojákova, alchemilka panenská, očianka stopkatá a jarabina Margittaiho. Treba sa vybrať na dovolenku do Malej Fatry, aby ste tieto rastliny mohli pozorovať.


Vytlačiť