Home PageČo vidieťKultúra a históriaLoretánska kaplnka Žofie Bosniakovej

Loretánska kaplnka Žofie Bosniakovej

Loretánska kaplnka Žofie Bosniakovej sa nachádza v Tepličke nad Váhom, v prvej obci ktorou budete prechádzať v smere zo Žiliny na Terchovskú dolinu. S históriou obce sa spája meno Žofia Bosniaková. Zastavte sa tu počas vašej dovolenky a spoznajte minulosť výnimočnej ženy, ktorej život bol naplnený cnosťami.

Žofia Bosniaková

Žofia Bosniaková sa narodila 2. júna 1609 v šľachtickej rodine. Ako 17-ročná sa prvýkrát vydala. Jej manželom sa stal Michal Serényi. Odišli spolu na hrad Světlo v Bojkoviciach na Morave, kde jej manžel po niekoľkých mesiacoch nečakane zomrel. Po jeho smrti žila Žofia neľahkým životom vdovy. Ako 20-ročná sa znova vydala. Novým manželom sa jej stal o 5 rokov starší František Vesselényi. Presťahovala sa do kaštieľa v Tepličke nad Váhom. Jej manžel trávil väčšinu času na cestách alebo na vojenských výpravách, preto ich majetok spravovala Žofia.

Svätica zo Strečna

So súhlasom manžela zriadila Žofia v Tepličke nad Váhom útulok. Útočisko tam našli chudobní a opustení, siroty a cudzinci bez ohľadu na pôvod a príslušnosť. Chudobným rozdávala malé chlebíky, ktorým sa dodnes hovorí bosniaky. Žofia nikdy neodmietla žiadnu prosbu o pomoc. Jej život sa vyznačoval štedrosťou, obetavosťou a láskou k poddaným. Zomrela 28. apríla 1644 v Strečne, kde ju aj pochovali. Nový majiteľ hradu Strečno gróf Ján Löwenburg objavil telo Žofie Bosniakovej 45 rokov od jej smrti v rodinnej krypte v kaplnke na hrade. Na rozdiel od ostatných tiel bolo takmer neporušené, hoci nebolo balzamované.

Loretánska kaplnka

Názov a pôvod kaplnky pochádza z talianskeho pútnického mesta Loreto. Kaplnku dal v rokoch 1728 – 1729 pristavať k severenej strane teplického kostola gróf Löwenburg a zasvätili ju Loretánskej Panne Márii. Neporušené telo Žofie Bosniakovej tu bolo prenesené v roku 1729 z krypty kostola. V kaplnke, pod obrazom s vlastnou podobizňou odpočívala Žofia  do roku 2009, kedy boli jej telesné pozostatky zničené ohňom. Ostatky zničeného Žofiinho tela boli uložené do špeciálnej schránky a nanovo vystavené v kaplnke, kde si ich môžete pozrieť aj vy. Návštevu kaplnky je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0902 788 290.