Home PageČo vidieťKultúra a históriaHistorické centrum Žiliny

Historické centrum Žiliny

Historické centrum Žiliny; autor: MutňanskýPrejdite sa aj vy počas vašej rodinnej dovolenky v Malej Fatre Žilinou.  Jej centrom prechádza jedna z najdlhších a najkrajších peších zón na Slovensku s množstvom reštaurácií a štýlových kaviarničiek. Pozrite si Námestie Andreja Hlinku a Mariánske námestie, ktoré s priľahlými uličkami bolo v roku 1987 vyhlásené  za  Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nájdete tu aj niekoľko historických objektov, ktoré určite stoja za návštevu.

Kostol Najsvätejšej Trojice (Katedrálny chrám)

Je najvýznamnejším a najstarším objektom v centre mesta. Kostol, pôvodne gotický, má po prestavbe renesančný charakter. Samotne stojacou zvonicou tohto kostola, ktorá pripomína známe talianske mestské zvonice – kampanily – je tzv. Burianova veža. Viac informácií

Babuškov (Makovického) dom

Dom postavený v historizujúcom slohu patril rodine Babuškovcov. V rokoch 1894 – 1904 v ňom pôsobil MUDr. Dušan Petrovič Makovický, slovenský národovec a osobný lekár ruského spisovateľa L. N. Tolstého. V súčasnosti tu má sídlo Krajské kultúrne stredisko v Žiline a Považská hvezdáreň v Žiline. Viac informácií

Stará radnica

Žilinská radnica sa prvýkrát spomína v roku 1508. Budova (s pôvodnými gotickými pivnicami) prešla viacerými stavebnými úpravami – od pôvodnej gotickej cez renesančnú až po súčasnú, ktorá vznikla po asanácii nadzemných častí budovy v roku 1890. Dnes je reprezentatívnym sídlom primátora mesta. Viac informácií

Mariánske námestie

Mariánske námestie predstavuje historické srdce Žiliny, v roku 1987 bolo vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Vďaka štvorcovému pôdorysu (cca 100 x 100 m) a laubniam s arkádamivytvára neopakovateľnú atmosféru, jedinečnú svojho druhu na Slovensku. Viac informácií

Kostol Obrátenia sv. Pavla Apoštola a kláštor

Kostol vybudovali jezuiti, ktorí prišli do mesta okolo roku 1654. Dvojvežový rímskokatolícky kostol postavili v barokovom štýle ako jednoloďový. Kláštor má tri podlažia. Pivnice pod kostolom a kláštorom sú kamenné. Viac informácií

Dom umenia Fatra (Grand Bio Universum)

Secesná budova, ktorú postavil Rufinus Stejskal v roku 1921 ako kino a divadlo s názvom “Grand Bio Universum”. 3.  1. 1922 sa tu konala celoštátna premiéra prvého slovenského hraného filmu “Jánošík”. Dnes je sídlom Štátneho komorného orchestra Žilina. Viac informácií

Neologická synagóga

Židovská náboženská obec v Žiline si v rokoch 1930 – 1931 postavila novú synagógu podľa projektu berlínskeho architekta Petra Behrensa. Funkcionalistická architektúra s maurskými prvkami zaraďuje synagógu medzi ojedinelé stavebné pamiatky na Slovensku. Budova prechádza momentálne rekonštrukciou. Viac informácií

Rosenfeldov palác

Rosenfeldov palác bol postavený v roku 1907 ako zmenšená napodobenina viedenského zámku Belveder podľa projektu architekta Mikuláša Rautera. Patrí medzi najkrajšie secesné pamiatky na Slovensku. Viac informácií

Kostol sv. Barbory (Františkánsky kostol) a kláštor

Kostol je prvou barokovou stavbou sakrálneho charakteru v Žiline. Kostol s kláštorom postavili v roku 1731 členovia rádu Menších bratov Františkánov. Viac informácií

Evanjelický kostol a. v.

Evanjelici nemali v Žiline dlhé roky vlastný kostol. Zmena nastala v roku 1921, kedy do mesta prišiel farár Fedor Ruppeldt. V roku 1934 vypísali architektonickú súťaž, v ktorej vyhral návrh architekta Milana Harminca. Viac informácií

Budova Považskej galérie umenia

Secesná budova, ktorú postavili v roku 1911 podľa projektu Karola Kocha, bola sídlom Uhorského kráľovského pohraničného policajného kapitanátu. Neskôr tu sídlilo Okresné žandárske veliteľstvo. Od roku 1976 je sídlom Považskej galérie umenia v Žiline. Viac informácií

Námestie Andreja Hlinku

Námestie Andreja Hlinku v priestore pôvodného koryta Váhu, ktoré Žilinčania premenili na polia. Neskôr polia nahradila dláždená plocha námestia, do ktorého ústi osem ulíc. Najvýznamnejšou z nich je Národná ulica. Viac informácií

Remeselnícky dom

Budovu začal stavať Žilinský priemyselný zbor. Objekt uviedli do prevádzky v roku 1910. Neskôr pribudol na budove nápis “Remeselnícky dom Gabriela Barossa”. Na priečelí budovy je jeho socha a na stranách pod vežičkami sa nachádzajú dva reliéfy so 17 postavami, ktoré znázorňujú jednotlivé remeslá. Viac informácií