Home PageČo vidieťKultúra a históriaBurianova veža

Burianova veža

Burianova veža je samotne stojacou zvonicou Kostola Najsvätejšej Trojice.  Meno nesie podľa 2336 kg ťažkého zvona a svojím vzhľadom pripomína známe talianske mestské zvonice – kampanily.

Zvonica aj pozorovateľňa

Burianova veža v minulosti slúžila ako zvonica, pozorovateľňa, ochrana pred požiarmi a príchodom nepriateľov. Jej osud je úzko prepojený s Kostolom Najsvätejšej Trojice a preto požiare, ktoré postihli kostol postihli aj samotnú vežu.

Vyhliadková veža

Poslednou prestavbou v r. 1941 dostala veža vyhliadkovú terasu. Mesto Žilina, prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra a Žilinská diecéza v novembri 2013 presne napoludnie za zvukov vynovených zvonov slávnostne sprístupnili Burianovu vežu širokej verejnosti.
V interiéri veže môžete obdivovať obnovené zvony, výstavu historických máp Žiliny a unikátny plastický model Žiliny, ktorý zachytáva mesto a jeho stavby v roku 1933.

Bližšie informácie o možnostiach prehliadky Burianovej veže sa dozviete v Turistickej informačnej kancelárii mesta Žiliny na Námestí A. Hlinku v Žiline alebo na www.tikzilina.eu